Fullmark Hunt
Chemistry
Revision Test-1

28-09-2019 ന് നടന്ന കെമിസ്ട്രി റിവിഷന്‍ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസല്‍ട്ട്.


                          Mark and Name
46 / 50Poorvika
43 / 50Aswathy
49 / 50Anoosha
36 / 50Nayana k
44 / 50Ram
39 / 50Sreyamp
46 / 50Preetha
44 / 50Cicil
48 / 50Bincy
43 / 50Dhanya balachandran
48 / 50Nimisha
49 / 50Chinchu Syam
50 / 50Vineesh V
50 / 50Deepa S T
47 / 50Krishna
47 / 50Maathu
50 / 50Tina Isac
45 / 50Chitrasen
45 / 50Aksana
50 / 50Aliya
50 / 50Deepa s t
50 / 50Sruthi A V
49 / 50Shejila.k
48 / 50Sisira Lijesh
46 / 50Nikhildas
46 / 50Niveditha
40 / 50Jinesh m
46 / 50Anjali jaganath
48 / 50Asha mary
44 / 50Aswathy sarath
44 / 50Aditya prabin
49 / 50Akhila
45 / 50Keerthana
49 / 50PrabithaCG
49 / 50Yadu
20 / 50Priyanka
49 / 50Neethu
49 / 50Madhu
43 / 50Arun
48 / 50Sana
47 / 50അഭിജിത്ത്
38 / 50Aji
50 / 50Arsha R S
47 / 50Rajeena
46 / 50bavitha
50 / 50Vidya k p
49 / 50Ashraf Nalakath
49 / 50Anu
44 / 50Martin
44 / 50Viji nithin
39 / 50Anirudh
44 / 50rajitha
46 / 50Dhanya
43 / 50nisha
49 / 50Arsha
49 / 50Athulya
49 / 50Chitrasen
45 / 50REMYA CHANDRAN
47 / 50Athira
50 / 50Ashraf Nalakath
45 / 50Merima
48 / 50Sony
43 / 50Akhina
26 / 50ziya mehrin
42 / 50Devi
48 / 50Devi Ajeesh
44 / 50Chitra
46 / 50karthika
47 / 50Sruthi
49 / 50Anandu m
46 / 50S
48 / 50Bindu
48 / 50Shilpa Soman
42 / 50Nusrath
22 / 50Ammu
47 / 50Arun
43 / 50Eldhose Jose
39 / 50Maya
50 / 50REMYAAJESH
49 / 50Jasna PM
38 / 50NASIYA M P
45 / 50Faseela
49 / 50Jithin
44 / 50Haripriya
44 / 50Krishna
41 / 50Divyanjali
26 / 50Aromal
30 / 50Apu.P.Uthaman
49 / 50Ramshi
49 / 50Jinsha
50 / 50Jishina T
48 / 50Shanir
48 / 50Nisha
38 / 50Simna
44 / 50preethi p v
48 / 50DHINJINI
33 / 50Aswin
50 / 50Sareea N
49 / 50Syama Ajayan
3 / 50Eldhose
44 / 50Sajitha T
49 / 50Sivan
49 / 50ANUSREE pv
43 / 50Shabeera
47 / 50Babu
40 / 50Heath ledger
42 / 50Shaneena
41 / 50Priyanka
50 / 50Ramees
48 / 50Akhila
41 / 50Anu
50 / 50Ajith
50 / 50Swathy
42 / 50Sethulekshmy
43 / 50Harikrishnan MJ
43 / 50Kripa
37 / 50Jesmina
42 / 50Nidhi
46 / 50Sruthi
48 / 50Anoop p
44 / 50Jouhara
46 / 50Sanu subin
43 / 50Anshad Ali
50 / 50bhageerathy
45 / 50Rahmath KE
32 / 50sona
31 / 50Anjal
50 / 50Anu
43 / 50Thoufeera M
49 / 50Dhanya
46 / 50samurai
47 / 50Sarath
50 / 50Akhila
39 / 50Ajmal
42 / 50Indu
50 / 50Salma Rayees
36 / 50Sheejagopan
46 / 50SHAJAMU
47 / 50Ramsheena
47 / 50Mubi
45 / 50Sumi
32 / 50Bushra
41 / 50Akhi
47 / 50Archana
42 / 50Sunitha
48 / 50Nithya
50 / 50Anu mol P S
45 / 50anuja
31 / 50Anila
50 / 50Jishina T
50 / 50Aswathi Dhanoop
29 / 50....
44 / 50Hassan mangunnil
48 / 50Athira
49 / 50Sheejagopan
49 / 50Aris
44 / 50Aswathy nishad
49 / 50Ammu k nair
47 / 50Rahul
47 / 50Himapriya
40 / 50Sb
48 / 50Susha
50 / 50RAHMATH KE
48 / 50Greeshma
47 / 50Shaniba
49 / 50Vidya
43 / 50anzar a
49 / 50Nisara
43 / 50Saadiyya
44 / 50Ras
45 / 50Sb
50 / 50Aris pk
50 / 50VIJI DEEPAK
43 / 50Sachu
43 / 50Atheesh.R
45 / 50SAJNA MV
44 / 50Shahin
43 / 50vijayalakshmi
46 / 50Abidh M A
46 / 50Aswathi
44 / 50Rinsha p
49 / 50Praseena Ajeesh
47 / 50Sreelakshmi
46 / 50Kasyap.S
46 / 50Shamyasree
7 / 50anu
37 / 50Jeeja bhai
45 / 50Najuma Nazar
27 / 50Sajitha
37 / 50FOUSIYA
45 / 50Rajeesh. C
50 / 50Safiya
50 / 50Meenu
48 / 50Anusree
50 / 50Manu prasad
45 / 50Ramya pk
34 / 50Shershad
46 / 50jasheem jabbar
46 / 50Nidish Balan
47 / 50Sal
44 / 50Dhanesh
47 / 50Prasanna
46 / 50Anuja
47 / 50Gopika raj
30 / 50Aiswarya
50 / 50അനുജ രാജേഷ്
42 / 50Alex
47 / 50Bineesh
31 / 50beevi
45 / 50Febina
49 / 50Shefeena
46 / 50Preetha
37 / 50Dhanya
44 / 50Vasanthi
37 / 50Dharsana
47 / 50Ancy Jacob
49 / 50Prapul Kumar P
38 / 50Sandeep v
48 / 50Gopika raj
46 / 50Sruthi
46 / 50Seenathnisar
41 / 50DIVYA KS
41 / 50Rashmi
48 / 50Sumayya A
45 / 50Mymoona
48 / 50Ambareesh s
42 / 50Preethi
46 / 50Jithin kumar p
40 / 50Sam
45 / 50Dileesh
49 / 50Shabeer
48 / 50Sreeja
48 / 50Shijinalijith
50 / 50Preetha
42 / 50Monisha
50 / 50Sruthi
22 / 50Vimal
49 / 50Nisa Plenson
47 / 50Divya
47 / 50Sujitha
47 / 50Anitha
48 / 50Rahna
49 / 50MANJUSHA V P
49 / 50Sruthy
33 / 50Aswathy c.r
47 / 50Divya Nishad
49 / 50Nisna
50 / 50Bathool S
45 / 50Athira lekshmi
50 / 50ANSAR
19 / 50Shahina
50 / 50Divya
44 / 50Musthafa yousaf
50 / 50Sruthi
36 / 50Dhanya
45 / 50Monisha
39 / 50Aparna
46 / 50Akhila shaji
44 / 50Abhi
50 / 50shameema
45 / 50Maya
22 / 50Soumya
22 / 50Muneer
50 / 50Ammu
49 / 50Bushra
44 / 50Deepika
46 / 50Vrinda
49 / 50Indulekha K
48 / 50Jusaira
35 / 50Jasna k
40 / 50Shiji
49 / 50Ambili
47 / 50snitha
49 / 50Stowaway
50 / 50Suchithra vipin
38 / 50Nimmy
40 / 50Faseela th A A
49 / 50Babitha
50 / 50Sushama
42 / 50Anu
11 / 50Akku
50 / 50Rashida
48 / 50Ruby Tom
50 / 50Najla
47 / 50Asha
49 / 50Anu p raj
40 / 50Kala
48 / 50Dheena
45 / 50Amrutha
49 / 50Indu
9 / 50Shelbi ks
48 / 50Nithin.B
43 / 50Reshmi v nair
48 / 50MARADONA
48 / 50Deepika
45 / 50manjusha
50 / 50Rajesh H
20 / 50Santhosh
50 / 50Divya
49 / 50anuj
47 / 50Sajna
46 / 50SUMESH S
49 / 50Chinchu Mariam Jacob
46 / 50Rajeena
38 / 50Bineesha
40 / 50hanan
37 / 50Anujachandran
47 / 50Swathy vijeesh
47 / 50Geethika g k
49 / 50Reshma
49 / 50Razin
21 / 50Prince
49 / 50Anagha
38 / 50Syam
0 / 50Anu
47 / 50Anjaly Mohan C
46 / 50Haripriya
49 / 50Sujini Pradeesh
39 / 50Akshay
41 / 50Shaharbeena
49 / 50Aneesha kizhisseri
48 / 50Roshni kv
29 / 50SAI
48 / 50Anagha
50 / 50Syamily s kumar
41 / 50Shameena jamshid
46 / 50ALJO SHAJI
43 / 50Shahana
37 / 50Sajitha
44 / 50Vineeth kodenali
41 / 50Kiran B
49 / 50Nimmy
49 / 50Harishma
50 / 50Sheena
45 / 50Sanuu
47 / 50Merlin Joseph
25 / 50Jithy
37 / 50Akhil n
47 / 50Shaiju
24 / 50Shahana
39 / 50Pravithabiju
37 / 50Savithasajil
50 / 50Shameena jamshid
45 / 50Deepa rajendran
50 / 50Sumesh s
41 / 50KP
17 / 50Muhasina
50 / 50Harsha Mohan
42 / 50Sabana. T
46 / 50Muhammed jaseel
50 / 50Haritha vijayan
50 / 50Gayathri
46 / 50Adarsh ks
40 / 50Deep thi
43 / 50Athira
48 / 50Muhammed Naufel.S
40 / 50Soumyarenju
47 / 50Ramya k k
49 / 50Revathy
39 / 50Dhanya
47 / 50Haijas
42 / 50Fazeela
50 / 50Nikhila
45 / 50DEEPA P
43 / 50Renny
50 / 50Ijas
50 / 50Ann B
44 / 50Satheesh
30 / 50Nikhil
48 / 50Jisha
39 / 50Priji ps
49 / 50Fousia shebeer
32 / 50Diya
50 / 50Sajina k
50 / 50Jayanthi
50 / 50Krishnapriya
50 / 50Divya
49 / 50Ratheesh vt
49 / 50Vani.C
48 / 50Haritha N J
49 / 50Jisha
42 / 50Jeeja bhai V R
49 / 50SARUN PS
48 / 50Radhika
31 / 50Suhyma
45 / 50Anand
25 / 50Shahla
50 / 50Vijayalekshmi
50 / 50Nithya.k.c
48 / 50raj
48 / 50Deepthi sreekanth
48 / 50Dhanya
45 / 50Ramyashyam
45 / 50Awathy sudeep
45 / 50RESHMI
45 / 50CYRIL.T.JOSEPH
26 / 50Sajitha
44 / 50Anisha
29 / 50Saranya mohan
47 / 50Arifpt
42 / 50Simi
44 / 50Sujina
38 / 50Muhzin
42 / 50Shemil
47 / 50Pradeesha
32 / 50Rona
42 / 50Sreeja
41 / 50Vidya S Nair
33 / 50Sajitha krishnadas
39 / 50Abc
50 / 50Arifpt
0 / 50Prdeesha
50 / 50Dhanya
49 / 50Arya yesodharan
33 / 50Donz
48 / 50Shary Henry
38 / 50Nimisha
50 / 50Hithin
41 / 50Jebin
44 / 50Jasir mk
47 / 50Abija
40 / 50Haritha
42 / 50Seena anil
49 / 50ASYA
49 / 50Remya manu
40 / 50Reshma shiju
37 / 50Praveen
43 / 50Joy
28 / 50Sheeja.s
49 / 50Geethu
42 / 50Prashob kp
47 / 50Sajitha ka
45 / 50Fathima
42 / 50Bindiya
44 / 50Jeena vipin
46 / 50Aswathi Sreenath
45 / 50Dhanya
50 / 50SUJISHA P P
50 / 50Irshad. Mp
48 / 50rani
46 / 50DilnaManoj
50 / 50Vineeth kodenali
50 / 50Sajitha
49 / 50Bibin
46 / 50Shameena
42 / 50Bindiya
41 / 50Swathi
26 / 50Shemeer s
43 / 50Deepika
34 / 50Sree lal
41 / 50Ayisha K
35 / 50Praveenasreenath
44 / 50Sreethuratheesh
39 / 50Shabna
50 / 50Shilpa
31 / 50Shakeena
48 / 50Hana
44 / 50Bindu
21 / 50Sruthi
47 / 50Bindiya
9 / 50safvan
44 / 50Lakshmi lachu
41 / 50Asha
40 / 50Sudhin
50 / 50Shahida
43 / 50Deepthi
39 / 50Seena
49 / 50Mrudula
39 / 50Sree
49 / 50Rooshi
44 / 50Anu santhosh
41 / 50NIJISHA
49 / 50Shima
42 / 50Manju
38 / 50Vinisha
47 / 50JIJITHA T P
50 / 50Abija
38 / 50Sunithavinod
47 / 50Aswathy appukuttan
48 / 50Dharsana
44 / 50Irfan
47 / 50REMYA GK
40 / 50Junaid
48 / 50Sunithavinod
47 / 50Salini
49 / 50Surya
49 / 50Anciya
48 / 50Unnimaya k
15 / 50Akhil
45 / 50Rafeeque
43 / 50Vidya B G
48 / 50Sruthi
34 / 50Anusiby
34 / 50Muhammed shafi m
43 / 50Salini pk
37 / 50Ben mukkadan
47 / 50Liji S L
37 / 50Rijo
46 / 50Shamna
45 / 50ANUPAMA VIPIN
48 / 50Vishnupriya
48 / 50Nithamol NR
46 / 50Shemeer
42 / 50Soumya Jofey
42 / 50Shini
38 / 50Rahmath
48 / 50Naseefa
45 / 50Indu R
49 / 50Sumayya gafoor
50 / 50Rijo
47 / 50Muhammed shafi
50 / 50Muhammed Nishad
49 / 50CHITHRA
39 / 50Bushra
47 / 50Riyas
39 / 50Soorya M S
32 / 50Sheeja
46 / 50Jorly
50 / 50NIDHIN S
49 / 50Nidheesh T
48 / 50sabeen
27 / 50Beena
48 / 50Navitha
49 / 50Navya
16 / 50Simi
45 / 50Anju v nair
42 / 50Santhi
50 / 50Malini Prakash
45 / 50Ananthakrishnann
45 / 50Chithra babu
49 / 50Akhila
50 / 50Genny
50 / 50Anju
49 / 50Savija
48 / 50Vrinda
11 / 50Dhanya
50 / 50PoojaRadhakrishnan
49 / 50Joju N C
36 / 50Asna vava
31 / 50Mariyam beevi. N
43 / 50Bushra
48 / 50Vineetha S
49 / 50Nijisha
45 / 50Preethi
29 / 50Kadeeja
49 / 50Liss Mathew
47 / 50Sandhya R
38 / 50Shabeer
49 / 50Saeeda
33 / 50റിയാസ്
48 / 50Suvitha
48 / 50REMYA nivek
48 / 50Shabana
32 / 50Mohamed shereef
49 / 50Soumya
42 / 50Beevi mariyam
40 / 50Sreenavami k Narayanan
49 / 50Swathy
25 / 50Rafeek
45 / 50Deepu S
48 / 50Roufiya
39 / 50Tesslin jees
41 / 50Abin Augustine
28 / 50Sulfath
44 / 50Megha sandeep
49 / 50Vishnupriyasanal
45 / 50Min
33 / 50Ajmal
41 / 50THANKAM
34 / 50Sajila
50 / 50Arathi
42 / 50Sreeshma
48 / 50LalNarayanan
45 / 50Suchithra
43 / 50Soumya
34 / 50Parvathy Raj k
50 / 50remya
50 / 50Geethu Raj
48 / 50VINEETH S J
38 / 50Sulfath
48 / 50Asoora
35 / 50Sridevijayan
46 / 50JAMSHEELA
28 / 50Abhi
45 / 50Nishitha
49 / 50Ragesh vk
48 / 50Haritha
50 / 50Suchithra
50 / 50Jamshid A
47 / 50Sreelatha
48 / 50SASI K K
47 / 50Ambili. E
45 / 50Ratheesh R
46 / 50Parvathy Raj k
50 / 50Jabir
45 / 50Jinsha
50 / 50Sreelakshmi S
50 / 50Alfiya
33 / 50Princy
47 / 50Tessy
44 / 50SREELAKSHMI K
48 / 50Varsha suresh
44 / 50Uma Damodaran
43 / 50Reji k
38 / 50Bushara
36 / 50Rafeena
50 / 50Ram
50 / 50Ratheesh R
50 / 50Anu Mathew
48 / 50Sajida sajid
49 / 50Sonu
48 / 50YOUSUF E
49 / 50Tessy
50 / 50Varsha suresh
44 / 50foumina
41 / 50Tanvi
37 / 50Sabeena
50 / 50Rohith
50 / 50Divya
46 / 50Lidiya jijo
37 / 50Sabeena
34 / 50Mythri
37 / 50Achu
46 / 50Parvathy Naveen
48 / 50Mubashira
43 / 50Nithya
46 / 50Hasna k
49 / 50SHAHNA FATHIMA S
50 / 50Dhanya
24 / 50Sreedevi
39 / 50Sinu
47 / 50Nadiya
41 / 50sageetha sandeep
35 / 50Gayathri C M
49 / 50Greeshma
44 / 50Rishi
46 / 50Rabiya
48 / 50Preethi
44 / 50Sheenasiyad
50 / 50VISHNU
47 / 50Manju
47 / 50Soumya
45 / 50Vidya
44 / 50Hanna
40 / 50Rakhi.B.S
50 / 50Raihana.vm
46 / 50Elby saji
35 / 50Rajila
44 / 50Sunil Kunjumon
46 / 50Saleena
48 / 50DIILNA
49 / 50Thahira PT
47 / 50Prince
45 / 50Soly
49 / 50Bini. K. B
20 / 50Sruthi
48 / 50Ramya Nair
48 / 50Nisha Jayalal
43 / 50Ibru
47 / 50Rajalekshmi
49 / 50MANASI K A
48 / 50Archana ep
34 / 50Shibi
42 / 50Ayisha Saleem
42 / 50Shibijath
36 / 50Krishna Rakesh
45 / 50Mythri
45 / 50Kavya vijith
42 / 50Jimly
31 / 50Betty
42 / 50Jasmin
26 / 50Gopika Raj
49 / 50Souparnika
43 / 50Shahina
49 / 50Rajitha
50 / 50Sherin Shamsuddin
47 / 50RAGISHIBU
50 / 50Bini shaji
44 / 50Ruksana kp
46 / 50Siji
46 / 50ARAVIND M
43 / 50Naja
19 / 50Sini jery
32 / 50Vahida
45 / 50Fasna
36 / 50Amarjith lal
44 / 50Prince
38 / 50Akhila S
44 / 50Anjali
45 / 50Chithra Pradeep
27 / 50Abhishek
45 / 50TRS
46 / 50BinduSanthosh
40 / 50Aysha
45 / 50PRINSON
44 / 50Siva k j
3 / 50ancy
39 / 50Faizal jahan
38 / 50Alfi
27 / 50Ammu
49 / 50Dhanya
40 / 50Jumy
43 / 50Jumy
42 / 50Soni
43 / 50Fathima V E
49 / 50Preena
49 / 50Divya
45 / 50Divya
46 / 50Thoufeera m
50 / 50Shan M
42 / 50Bindu.T
50 / 50Ebrahim
39 / 50Rajesh
49 / 50Jasi Ehan
44 / 50Priya harish
32 / 50Surya
45 / 50Anitha P K
41 / 50Gokulraj
49 / 50Anitha pushpan
38 / 50Viji
47 / 50Jiji
46 / 50Thasnim m l
47 / 50Athira
36 / 50Aiswarya T R