പ്രിയരേ,

ഡിഗ്രി ലെവല്‍ പ്രിലിംസിനും എല്‍.ഡി.സി മെയിന്‍സിനും തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാന്‍ ആണ് ഇത്. 45 ദിവസം കൊണ്ട് 100 സിലബസ് 6 ആഴ്ചകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കി പരീക്ഷ ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൈംടേബിള്‍ പിന്‍ തുടരുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.


  • ഒരു ദിവസം 3 പിരയഡുകളായി ക്രമീകരിച്ച് മൂന്നു കാറ്റഗറിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ടോപികുകള്‍ പഠിക്കുക.
  • പഠിക്കാനുള്ള ടോപികിന്റെ നോട്ടുകള്‍ കൂടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്.
  • രാത്രി 10 മണിക്ക് അതതു ദിവസത്തെ ടോപിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 60 മാര്‍ക്കിന്റെ സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകള്‍ അണ്‍അക്കാദമിയില്‍ ഉണ്ടാകും.
  • അണ്‍ അക്കാദമി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ ഉടന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. ആദ്യമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകള്‍ unlock ചെയ്യാന്‍, JAFARENGLISH എന്ന invite code ഉപയോഗിക്കുക.
  • പഠിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും പോള്‍ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാവുക.TELEGRAM LINK:


WEEK-1 & 2

Day

Period 1

 

 

 

1. ഇംഗ്ലീഷ്

2. മാത്സ്

3. കറന്റ് അഫയര്

Period 2

 

 

 

4.

ഭൂമി

ശാസ്ത്രം

 

Period 3

 

 

 

5.

ധനതത്വ

ശാസ്ത്രം

 

Period 4

 

 

 

6.

സയന്‍സ് & ടെക്‌നോളജിDAILY MOCK TEST

&

Study Materials

1

(5/4/21)


✔️

🔴 Types of sentences


🟢 സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും🔵 കറന്റ് അഫയര്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌

🟤 Basics of Geography 


🟤Earth Structure


🟤Atmosphere


🟤Rocks

🟣 National Income (basics)

 🟠 Science and Technology: Nature and scope of Science and Technology, Relevance of S&T

 Study Material


Test Link

2

(6/4/21)


✔️

🔴 Singular and plural

🟢 സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:
Beauty Pageants

🟤Landforms 

🟣 Per Capita Income – Factors of Production- Economic Sectors of Production


 🟠 National policy on S&T and innovations

Study Material


Test Link

3

(7/4/21)


✔️

🔴 Parts of speech: Nouns, Adjectives, Verbs & Adverbs

🟢 ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നംബൂതിരി 🟤Pressure Belt and Winds


🟣 Indian Economic Planning

🟠 Basics of everyday science

 Study Material


Test Link

4

(8/4/21)


✔️

🔴 Compound words

 🟢 ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Diego Maradona 

🟤Temperature and Seasons🟣 Five Year Plans- 

🟠 Human body (Cell)

 Study Material


Test Link

5

(9/4/21)


✔️

 🔴 Parts of speech: Pronouns

 🟢 ശതമാനം


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:നോബല്‍ സമ്മാനം 2020 


🟤Global Issues- Global warming various forms of Pollutions

🟤 Maps- Topographic Maps and Signs

🟤 Remote Sensing - 

🟤 Geographic Information System


🟣 NITI Aayog – 

🟠 Human body (Sense Organs)

 Study Material


Test Link

6

(11/4/21)


✔️

🔴 Prefix and suffix

🟢 ശതമാനം


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:സ്വരാജ് ട്രോഫി (2018 -2019)


 🟤 Oceans and its various movements

🟤 Continents - World Nations and its specific features.


🟣 Types and Functions of Economic Institutions – 

 🟠 Human body (Nervous System)

 Study Material


Test Link

7

(12/4/21)✔️

🔴 Parts of speech: Conjunctions

 🟢 ലാഭവും നഷ്ടവും


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Republic  Day 2020 

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:92 -)മത്  ഓസ്‌കാര്‍ -2020 


🟤 Continents - World Nations and its specific features. (തുടര്‍ച്ച)


🟣 Reserve Bank & Functions – 

 🟠 Human body (Endocrine System)
 Study Material


Test Link

8

(13, 14/4/21)

✔️

🔴 Parts of speech: Conjunctions

 🟢 ലാഭവും നഷ്ടവും🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Union & State Budget 2020 -2021 

🟤 INDIA – Physiography

🟤 Northern Mountain Region

 

🟣 Public revenue – 

 🟠 Human body (Circulatory System)

🟠 Human body (Skeletal and Mascular System)

 🟠 Human body (Digestive System)

 Study Material


Test Link

9

(19/4/21)

✔️

🔴 Synonyms

 🟢 സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:ബാങ്ക് ലയനം 

🟤 Northern Mountain Region

 

🟣 Tax

🟣 Non Tax revenue –

 🟠 Human body (Excretory System)

 Study Material


Test Link

10

(20/4/21)


✔️

🔴 Synonyms

 🟢 സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം 2019,

🔵 അയോധ്യാ വിധി

🔵 ജമ്മുകാശ്മീര്‍ വിഭജന നിയമം

🟤 Northern Great Plain

🟤 Peninsular Plateau-


 🟣 Public Expenditure –

 


🟠Medicine, Health Care (Diseases)

 Study Material


Test Link

11

(21/4/21)

TODAY

✔️


🔴 Synonyms

 🟢 അംശബന്ധവും അനുപാതവും

 

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Covid -19

🟤Coastal Plain 
🟣  Budget –

🟠 Health and Community   Study Material


Test Link

12

(22-24/4/21)

✔️

🔴 Parts of speech: Prepositions

 🟢 അംശബന്ധവും അനുപാതവും

 🟢കറന്റ് അഫയര്‍:  Awards
🟤Rivers- Climate

🟤Natural Vegetation-🟣 Fiscal Policy –  Study Material


Test Link

13

(25/4/21)

✔️

🔴 Phrasal verbs

 🟢 സമയവും ദൂരവും

കറന്റ് അഫയര്‍: National Awards


 

🟤States and Its features  (Andrapradesh, Arunachal Pradesh, Assam)


🟣 Consumer

🟣 Protection & Rights

🟠 Food and Nutrition Study Material


Test Link

14

(26/4/21)

✔️

🔴 Agreement of Verb and Subject (Concord)

 🟢 സമയവും ദൂരവും


കറന്റ് അഫയര്‍: Gallantry  Awards🟤States and Its features (Bihar, Chatisgarh, Goa, Gujarat,Hariyana, Himachal Pradesh, Karnatka, Jharkand, 🟠 Contribution of Prominent Indian Scientists

🟠 Technology in Space and Defence: Evolution of Indian Space Programme,

🟠 ISRO – it's

activities and achievements, various Satellite Programmes

DRDO-vision, mission and

activities.

 Study Material


Test Link

15. (19/4/21) REVISION DAY AND MEGA MOCK TEST

 


 

WEEK-3 & 4

Day

Period 1

 

 

 

1. ഇംഗ്ലീഷ്

2. മാത്സ്

3. കറന്റ് അഫയര്

Period 2

 

 

 

4.

ഭൂമി

ശാസ്ത്രം

 

Period 3

 

 

 

8. പൗരധര്‍മ്മം

 

Period 4

 

 

 

6.

സയന്‍സ് & ടെക്‌നോളജി


DAILY MOCK TEST LINKS

15✔️

🔴 One word substitutes

 🟢 സമയവും പ്രവൃത്തിയും🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ 

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവള അപകടം 

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Festivals 

 

 🟤States and Its features (Madhyapradesh,

Maharashtra,

Manipur, Meghalaya, Mizoram 

🟠  Energy requirement and efficiency:Study

Material 


Test

16✔️

🔴 One word substitutes

 🟢 സമയവും പ്രവൃത്തിയും

 🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Books and Authors 


 

  Nagaland,

Odisha,

Punjab,

Rajastan,

Sikkim,

Tamilnadu,

Telungalna Study MaterialTEST


17

✔️


🔴 Comparison of adjectives (Degrees of Comparison)

🟢 ശരാശരി

 


🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Appointment


 

🟤States and Its features:

Tripura

uttarakand

Utterpradesh,

West Bangal,

Jammu & Kashmir,

Ladakh


 🟣 Public Administration, Beureaucracy,  Features and Function (ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം സവിശേഷതകളും)


 Study Material


TEST


18🔴 Words often confuses & Spelling test

🟢 ശരാശരി

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Important Days 

 🟤States and Its features: Andaman Nikobar Islands,

Chandigarh,

Delhi, Lakshadweep,

Puthucheri.
 

 🟣 Indian Civil Service, State Civil Service


 

(18/5/21)

19


✔️


🔴  Articles

🟢 കൃത്യങ്കങ്ങള്‍

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:RANKING 2020

 🟤 Kerala- – Physiography


🟣 Right to Information

🟣 Lokpal & Lokayukta


 🟣 Government, Executive, Judiciary, Legislature

 TEST

20


🔻

🔴  Idioms

🟢 കൃത്യങ്കങ്ങള്‍
 

🟤 Districts and Its features

 🟣 Election and Political Partiex

 🟠 Environmental Science: Issues and concerns related to the environment
🟠 legal aspects, policies, and treaties for the protection of the environment at the National and the International level

🟠Environment protection for sustainable development.


🟠Biodiversity – its importance and concerns,

 🟠Climate change, International initiatives

(Policies, Protocols) and India's commitment


🟠 Western Ghats, Features, Characteristics and issues.

🟠  Forest and wildlife – Legal framework for Forest and Wildlife Conservation in India. 

🟠 Environmental Hazards, Pollution, Carbon Emission, Global Warming.


🟠 Developments in Biotechnology, 


🟠 Green Technology and Nanotechnology.

 

21

🔴 Uses of primary and model auxiliary verbs

🟢 ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീര്‍ണ്ണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ


🟤 Districts and Its features

 🟣 Human Right Organizations


 

22

🔴 Gender

🟢 ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീര്‍ണ്ണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയ 🟤 Districts and Its features

 🟣 Consumer Protection Act

 

 

23

🔴  Tag questions

🟢 പ്രോഗ്രഷനുകള്‍ 🟤 Rivers


🟤 Climate


🟤 Natural Vegetation-

🟤 Agriculture

 🟣 Watershed Management, Labur, Empolyment, National Rural Employment Policies

 

 

24

🔴  Collective nouns

🟢 പ്രോഗ്രഷനുകള്‍
 

🟤 Minerals and Industries-

🟤 Energy Sources-

 🟤 Transport system– Road- Water- Railway- Air. 

 🟣 Land Reforms, Protection of Women, Children, and Old age people, Social Welfare, Soial Security.

 

 

25

🔴  Infinitive and gerunds

🟢 ശ്രേണികള്‍-സംഖ്യാ ശ്രേണികള്‍, അക്ഷര ശ്രേണികള്‍
 🟤 Wild life-

🟤 Agriculture and research centers 


 🟣 Socio Economic Statistical Data

 

 

26

🔴 Tenses

🟢 ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ 🟤 Minerals and Industries

 

 

 

27

🔴  Tenses

 🟢 സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയ പരിശോധന

  🟤 Energy Sources-

 

 

 

28

🔴 Tenses

 🟢 സമാന ബന്ധങ്ങള്‍

 🟤 Transport system – Road- Water- Railway- Air.

 

 

 

30. REVISION DAY AND MEGA MOCK TEST

 

WEEK-5 & 6

Day

Period 1

 

 

 

1. ഇംഗ്ലീഷ്

2. മാത്സ്

3. കറന്റ് അഫയര്

Period 2

 

 

  9. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്

10. കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്‌കാരം

 

Period 3

 

 

 

11. ഭരണഘടന

7. ചരിത്രം


 

Period 4

 

 

 

12. പ്രാദേശിക ഭാഷ

DAILY MOCK TEST LINKS

31

🔴  Foreign words and phrases

 🟢 ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Ranking 


 

 

 

 

32

🔴  Foreign words and phrases

 🟢 സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Commissions & Committees 
 

 

 

 

33

🔴 Tenses in conditional sentences (If clause)

 🟢 കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Schemes  

 

 

 

34

🔴 Proverbs

 🟢 കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:ചുഴലിക്കാറ്റ് 

 

 

 

 

35

🔴 Direct and indirect speech (reported speech)

🟢 ദിശാവബോധം

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Military Exercises  

 

 

 

36

🔴 Direct and indirect speech (reported speech)

🟢 ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Defense & Security  

 

 

 

37

🔴  Antonyms

🟢 ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍: 

Rafale 
 

 

 

 

38

🔴 Antonyms

 🟢 കലണ്ടറും തീയതിയും

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:ISRO 2019 -2020 , Sports  

 

 

 

39

🔴 Active and passive voice

 🟢 ക്ലറിക്കല്‍ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Themes 
 

 

 

 

40

🔴 Active and passive voice

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി  

 

 

 

41

🔴 Correction of sentence

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Sports 

 


 

 

 

 

42

 🔴 Correction of sentence

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:

Football , Tennis  

 

 

 

43

🔴 Interchanging of sentences

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:

Khelo India Youth Games -2020,  Transportation


 

 

 

 

44

🔴 Interchanging of sentences

🔵 കറന്റ് അഫയര്‍:Women Achievement, കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ  


 

 

 

 

REVISION DAY AND MEGA MOCK TEST