പ്രിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥകളെ,

6 ദിവസം കൊണ്ട് 2019, 2020

കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ്

പൂര്‍ണ്ണമായും റെഫര്‍ ചെയ്യാനുള്ള

ടൈംടേബിളാണ് ഇത്.


നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്:

1. ഈ ലിങ്കില്‍ ( Join )ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോള്‍ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍

ജോയിന്‍ ചെയ്യുക.

2. ടൈംടേബിളിനു താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്കില്‍ നിന്ന്

സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ടൈംടേബിള്‍ പ്രകാരം പഠിക്കുക.

3. ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍  പോളിടുക.

4. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് unacademy യില്‍ നടക്കുന്ന സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസ്സില്‍ പങ്കെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് അറ്റന്റ് ചെയ്യുക.


 

PSC BULLETIN

AWARDS & Other Important Topics

Test Link

(Special Class)

(10 PM, Unacademy)

DAY-1

JULY 15, JULY 1, JUNE 1, JUNE 15 (2020)

Oscar Award

 

Watch Class

MAY 15 (2020)

Nobel Prize

MAY 01 (2020)

Booker Prize

DAY-2

APRIL 15 (2020)

ഭാരത രത്നം

 


Watch Class

APRIL 01 (2020)

പത്മപുരസ്കാരങ്ങള്

MARCH 15 (2020)

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ്

MARCH 01 (2020)

 

കേരള ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ്

DAY-3

FEBRUARY 15 (2020)

ജ്ഞാനപീഠം, ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ്, ഗ്രാമി, ബാഫ്ത, പുലിസ്റ്റര്‍,ഗാലന്ററി അവാര്‍ഡ്‌സ്‌

 Watch Class

FEBRUARY 01 (2020)

വിവിധ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങള്

JANUARY (2020) 15

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ്

JANUARY 01(SET 2) (2020)

കേരള ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ്

JANUARY 01(SET 1) (2020)

ജ്ഞാനപീഠം

DAY -4

DECEMBER 15

കായിക പുരസ്കാരങ്ങള്

 Watch Class

DECEMBER 01

അയോധ്യ വിധി

 NOVEMBER 15

കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭ

NOVEMBER 01


OCTOBER 15


OCTOBER 01


SEPTEMBER 15

 

SEPTEMBER 01

DAY-5

AUGUST 15,AUGUST 01,  JULY 15, JULY 01, JUNE 15

 

 Watch Class

JUNE 01

അയോധ്യ വിധി

MAY 15

കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭ

MAY 01

സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ

APRIL 15

കൊവിഡ് 19

APRIL 01

ഭരണഘടനാഭേദഗതികള്

MARCH 15

 

MARCH 01


FEBRUARY 15


FEBRUARY 01


JANUARY 15


JANUARY 01


PSC BULLETIN

 

DAY-6

 

 

 

 

APRIL 15

കൊവിഡ് 19

Watch Class

 

APRIL 01

ഭരണഘടനാഭേദഗതികള്

 

MARCH 15

 

 

MARCH 01

 

FEBRUARY 15

 

FEBRUARY 01

 

JANUARY 15

 

JANUARY 01

 

 

 


DOWNLOAD STUDY MATERIALS

DAY-1 : Download

DAY-2 : Download

DAY-3 : Download

DAY-4 : Download

DAY-5 : Download

DAY-6 : Download