ഹായ്,
LDC Mains നു വേണ്ടിയുള്ള 3 ആഴ്ച ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള 
ടൈംടേബിള്‍ ആണ് ഇത്.
പൂര്‍ണ്ണമായും പി.എ.സ് സി നല്‍കിയിട്ടുള്ള 
സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ടൈംടേബിള്‍ 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
ടൈംടേബിള്‍ അനുസരിച്ച് 60 മാര്‍ക്കിന്റെ  
പരീക്ഷ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8.30 ന് 
അണ്‍അക്കാദമി ആപ്പിലൂടെ സൗജന്യമായി നടക്കും.

പരീക്ഷകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ 
ലഭിക്കുന്നതിന് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ 
ജോയിന്‍ ചെയ്യുക. ജോയിന്‍ ലിങ്ക്: JOIN NOW

24/10/2021 മുതല്‍ 
16/11/2021 വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന 
റിവിഷന്‍ ടൈംടേബിളിന്റെ
PDF ലഭിക്കാന്‍ തന്നിരിക്കുന്ന 
കലണ്ടറില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും.


PLEASE CLICK ON THE DATES 

TO GET TIMETABLE

TIME TABLE

Day

1

(24/10)

Day

2

(25/10)

Day

3

(26/10)

Day

4

(27/10)

Day

5

(28/10)

Day

6

(1/11)

Day

7

(2/11)

Day

8

(3/11)

(Rev.)

Day

9

(1/11)

Day

10

(2/11)

Day

11

(3/11)

Day

12

(4/11)

Day

13

(5/11)

Day

14

(6/11)

Day

15

(7/11)

Day

16

(Rev.)

(8/11)

Day

17


(9/11)

Day

18


(10/11)

Day

19


(11/11)

Day

20


(12/10)

Day

21


(13/11)

Day

22


(14/11)

Day

23


(15/11)

Day

24

(Rev.)

16/11)