ഹായ്, ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലകനായ ജാഫര്‍ സാദിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ 3 E-book കള്‍ കേവലം 100 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംഭാഷണം കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഈ പുസതകങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ 8606 440 442 (Whatsapp Link: https://wa.me/+918606440442) എന്ന നമ്പരിലേക്ക് 'e-book' എന്ന് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ചെയ്യുക.